Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Par mums

Biznesa Psiholoģija
Žurnāla reģ.nr. 000703029
ISSN 1691-3183 

Izdevējs: SIA “Business Psychology”
Reģ. Nr. 40103579279 

Valdes loceklis: Jānis Tauriņš
Galvenā redaktore: Elga Zēģele
Literārais redaktors: Ilgvars Zihmanis
Mākslinieks maketētājs: Gatis Poikāns

Redakcijas juridiskā adrese:
Graudu iela 13D, Rīga, LV1058 

Žurnālā publicētajos rakstos paustie uzskati ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. 

Redakcija neuzņemas atbildību par reklāmas materiālu saturu un pareizrakstību. 

Citēšanas un pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu “Biznesa Psiholoģija” ir obligāta. Pārpublicēšanai nepieciešama redakcijas rakstiska atļauja. 

Ja vēlaties žurnālā ievietot reklāmu, zvaniet: +371 29119520
Ja vēlaties žurnālam piedāvāt rakstus, zvaniet: +371 26474743 

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”