Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Darba organizācija


Inese Lozjuka, sociālo zinātņu maģistre

Organizācijas kultūra kompass, kas ved uz veiksmi, vai akmens, kas velk uz leju

Organizācijas kultūra uzņēmumā vistiešākajā veidā ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu un to, kā darbinieki izpilda savus darba pienākumus. Gandrīz ik uz soļa darbinieki neapzināti vadās pēc uzņēmumā neformāli pastāvošām idejām, attiecībām, vērtībām un pārliecībām. Organizācijas kultūra var būt gan kompass, kas virza uzņēmumu uz panākumiem, gan arī akmens, kas velk to uz leju. Ja esat nodomājuši izanalizēt savas organizācijas kultūru un vēlaties to vadīt, ir jābūt skaidram priekšstatam, kas tad slēpjas šajā jēdzienā – organizāciju kultūra.

Pēc Harvard Business Review materiāliem sagatavojis Ilgvars Zihmanis

Atklāts dialogs nekā personīga, tikai kopīgi mērķi!

Bijušais Hārvardas Biznesa skolas pasniedzējs un globālu uzņēmumu konsultants Rams Čarans (Ram Charan) stāsta par to, kā vaļsirdīgs un konstruktīvs dialogs spēj sekmēt nonākšanu pie patiesās situācijas izpratnes un ātru, pareizu lēmumu pieņemšanu, tā uzlabojot uzņēmuma darbību. Arī kādreizējais koncerna General Electric vadītājs Džeks Velčs (Jack Welch), neskatoties uz savu leģendāro prasīgumu, ar laiku panāca to, ka viņa padotie nebaidījās atklāti un konstruktīvi kritizēt cits citu un pat Velču pašu. Nekā personīga, tikai kopīgi mērķi!

Aigars Plotkāns, ekonomists, publicists

Personāla kompetences šodien un rīt

Daudzi darba devēji, kuri izmanto cilvēkkapitāla pieeju, iebilst pret izglītības kvalitāti, kādu spēj nodrošināt mūsdienu izglītības sistēma. Izglītības akcents uz zināšanu apguvi, tāpat kā uz zināšanām bāzēta ekonomiskā attīstība, ne vienmēr iztur kritiku. Ko darba devējiem šādā situācijā darīt? Radīt pašiem savas izglītības sistēmas, kā tas jau daudzviet notiek. Par to stāsta Aigars Plotkāns.

Ar SIA Next Level līdzīpašnieku un spēļu satura ģenerētāju Andreju Kļaviņu sarunājās Ieva Zēģele

Sociālās spēles kā bizness un izziņas instruments

Datorspēļu bizness mūsdienās apgrozījuma ziņā ir pārspējis gan mūzikas industriju, gan filmu industriju. Arī mazajā Latvijā ir uzņēmumi, kuri šeit ir labi nopelnījuši ar sociālo tīklu spēlēm un pašlaik cenšas lauzties starptautiskajā tirgū. Taču datorspēle nav tikai izklaides, laika nosišanas vai atkarības veids. Spēle var būt arī ļoti noderīgs mācību, izziņas un izglītošanas instruments. Par to stāsta SIA Next Level līdzīpašnieks un spēļu satura ģenerētājs Andrejs Kļaviņš.

Aigars Plotkāns, ekonomists, publicists

Ieinteresētās puses STEIKHOLDERI

Vēlaties iemūžināt kādu problēmu, bezgalīgi novilcināt lēmuma pieņemšanu vai iegrimt neauglīgā un ilgstošā viedokļu apmaiņā? Tad izveidojiet darba grupu vai komisiju! Latvijā Saeimas komisijas ir pierādījušas - grupu darba neefektivitātei nav robežu, it sevišķi tad, ja grupā valda bezatbildīga demokrātija un mērķim ir miglainas aprises. Zīmīgi, ka Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas sabiedriskā komisija demisionēja, tā arī neuzsākusi darbu.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”