Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Žanete Tauriņa

Žanete Tauriņa

Autora raksti


Žanete Tauriņa, Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktorante
ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA24.07.2013.

Krīze – draudi vai iespēja?

Krīze nozīmē kādas situācijas turpinājumu, kurā attīstības iespējas ir ambivalentas, tātad – izeja vai nu ir, vai nu tās vienkārši nav...

Ar sabiedrisko attiecību konsultantu, Vācijas vadības un Komunikāciju akadēmijas (AFK) vadītāju un galveno treneri Klausu Januševski (Januschewski) sarunājās Žanete Tauriņa
Sabiedriskās attiecības01.07.2011.

Krīzes menedžments – vai par to jādomā, ja nekas vēl nav noticis?

Gandrīz vai klasiska kļūda krīzes situācijā ir uzskatīt medijus vai žurnālistus par problēmu izraisītājiem. Mediji nerada problēmas, tikai ziņo par tām. Kā jārīkojas krīzes situācijā sabiedrisko attiecību darbiniekam? Kādas ziņas nodot sabiedrībai un kādas noklusēt? Vai neprofesionāla rīcība var pazudināt uzņēmumu? Kuriem uzņēmuma darbiniekiem krīzes situācijā ir jākomunicē ar medijiem?

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktorante
Vadība01.06.2009.

Stratēģiskās vadības procesa nozīmīgākie soļi

Kurā darbības jomā mēs kā uzņēmums vēlamies darboties? Kā mēs vēlamies apstrīdēt citu uzņēmumu konkurenci šajā darbības jomā? Kam jābūt par mūsu ilglaicīgo kompetenču bāzi? – Šie stratēģiskie pamatjautājumi būtu jāizvirza vadītājam, sākot plānot uzņēmējdarbību.

Ar Ričardu Ertlu, e-izglītības docentu, sarunājās Žanete Tauriņa
Izglītība01.08.2008.

„Saki, ko Tu vēlies teikt, saki to un pasaki, ko tu esi pateicis!”

Pateicoties Valsts aģentūras „Akadēmisko programmu aģentūra” atbalstam Mūžizglītības programmas Comenius ietvaros (aktivitātes veids: Profesionālā pilnveide) šī raksta autorei Žanetei Tauriņai bija iespēja piedalīties kursā „Europaweit Wissen Wirksam Weitergeben und vernetzen” (NETWORKING AND EFECTIVELY FURTHERING KNOWLEDGE EUROPA WIDE), kuru organizēja profesionālās pilnveides un praktisko apmācību iestāde SYNERGIE SUED GmbH München - Deutschland un kas notika Spānijā, Barselonā no 19.05.2008. līdz 23.05.08. vācu valodā. Kursa vadītājs Ričards Ertls (Richard Ertl), Minhene, labprāt piekrita intervijai par kursa saturu un viņa iepriekšējo pieredzi šādu projektu vadīšanā.

Ar sabiedrisko attiecību konsultantu, Vācijas vadības un Komunikāciju akadēmijas (AFK) vadītāju un galveno treneri Klausu Januševski (Januschewski) sarunājās Žanete Tauriņa
Sabiedriskās attiecības01.04.2008.

Krīzes menedžments – vai par to jādomā, ja nekas vēl nav noticis?

Gandrīz vai klasiska kļūda krīzes situācijā ir uzskatīt medijus vai žurnālistus par problēmu izraisītājiem. Mediji nerada problēmas, tikai ziņo par tām. Kā jārīkojas krīzes situācijā sabiedrisko attiecību darbiniekam? Kādas ziņas nodot sabiedrībai un kādas noklusēt? Vai neprofesionāla rīcība var pazudināt uzņēmumu? Kuriem uzņēmuma darbiniekiem krīzes situācijā ir jākomunicē ar medijiem?

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante
Organizācijas kultūra01.10.2007.

Uzņēmuma kultūras jēdziens un nozīme

Napoleons kādam, kurš vēlējies padot viņam grāmatu bibliotēkā no augstākā plaukta (Napoleons bija maza auguma), pateicis, ka nav vajadzīgs. „Bet es taču esmu lielāks,” teicis šis kungs. „Jā, jūs esat garāks, bet ne lielāks!” nesen dzirdēts stāsts Latvijas TV

Ar Stefanu Hausneru sarunājās Žanete Tauriņa
Veselība01.08.2007.

Cilvēkam jāmaina sistēma

Berta Hellingera sistēmfenomenoloģijas pamatā ir cilvēks, kurš vēršas pie ārsta pēc palīdzības. Pacients brīvi var izvēlēties no terapijas grupas tā saucamos „aizstājējus” vai cilvēkus, kuri attēlos slimnieka ģimenes sistēmas/ciltskoka locekļus. Pacients koncentrēti izvieto šos aizstājējus telpā vai uz skatuves atbilstīgi tam, kā viņš tos izjūt. Tā veidojas uzstādījums, kura laikā cilvēks uzzina pilnīgi kaut ko jaunu, kas līdz šim viņam nav bijis zināms. To var dēvēt par pacienta ģimenes sistēmas neapzinātām zināšanām. Berta Hellingera metode ir nesena, tomēr ar sasniegtajiem rezultātiem ieguvusi rezonansi visā pasaulē, jo tā ļauj izpētīt slimnieka ģimenē pastāvošas problēmas, saistot tās pat ar klāt neesošajiem ģimenes locekļiem. Tā ir grupu terapijas metode. Berta Hellingera metodes nozīmīgākais aspekts ir pārvietot ģimenes sistēmā tās locekļus atbilstoši klienta sociālajam skatījumam, lai gūtu informāciju par psihisku un fizioloģisku saslimšanu iemesliem. Šo metodi pielieto ne tikai ģimenes problēmu risināšanai, bet dažāda veida slimību dziedināšanai. Stefans Hausners ir starptautiski sertificēts Berta Hellingera metodes treneris, homeopāts, psihoenerģētiķis un osteopāts, pasniedzējs vairākās alternatīvās medicīnas skolās. Ar šo metodi darbojas kopš 1993.gada, to sekmīgi pielietojot daudz kur pasaulē – Vācijā, Austrijā, Spānijā, Meksikā, ASV u.c. Šovasar viņš viesojās arī Latvijā.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante
Uzņēmēja rokasgrāmata01.08.2007.

Personība uzņēmumā: vai Maslovs un Hercbergs joprojām ietekmē personāla vadību?

Vai Maslova teorijas pamati šobrīd ir aktuāli mūsdienīgā 21.gadsimta uzņēmumā? Ko Hercbergs vēl dara mūsdienu personāla attīstībā uzņēmumā? Vajadzību teorijas pirmsākumu rodami pagājušajā gadsimtā, vai mēs neesam aizvēruši durvis vecajām, nevajadzīgajām teorijām, liekot pamatus nākotnes attīstībai? Vai tiešām arī mūsdienās uzņēmumā funkcionē nepieciešamību radītā vajadzību teorija, kurā nepieciešamības ir vajadzīgas, lai cilvēki tās pārvarētu vai izvairītos no tām?

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante
Uzņēmēja rokasgrāmata01.06.2007.

Vadītāja aktiera meistarība un spēles laukums

Jau iepriekš jautājām vadītājam, ar ko viņš nodarbojas ikdienā, par visticamāko atbildi saņemot to, ka viņš plāno, organizē, koordinē un kontrolē. Tad pavērojām, ko gan viņš dara patiesībā. Un nebijām pārsteigti, ka tas, ko mēs redzējām, nebija nekādā saistībā ar vārdiem, ko vadītājs teicis iepriekš. ...

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante
Uzņēmēja rokasgrāmata01.04.2007.

Uzņēmuma vadības pieci elementi

Uzņēmuma vadības pieci elementi jeb sastāvdaļas definējamas ar vienu kopīgu jēdzienu - menedžments. Ar to jāizprot ne tikai procesu vadība kā ikdienas darbība uzņēmumā. Menedžments ir skaidrojams kā uzņēmuma vadības izstrādāts sasniegumu un nodrošinājuma uzdevumu komplekss, kuru realizē uzņēmuma nodaļas.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante
Uzņēmēja kompetences01.02.2007.

Emocionālās inteliģences kompetenču modelis

Uz emocionālajām spējām bāzētas kompetences ir vadības aktualitāte šobrīd. Šīs kompetences ir, piemēram, pašpārliecība, orientācija uz sasniegumiem, uzticamība, empātija un spēja vadīt komandu. Vadītājiem ar labām emocionālās saskarsmes iemaņām ir lielākas priekšrocības jebkurā dzīves jomā. Cilvēki ar attīstītām emocionālās saskarsmes iemaņām biežāk jūtas apmierināti ar sevi un savu dzīvi, jo ir pilnībā izkopuši domāšanas veidu, kas ļauj darboties efektīvāk. Emocionālā inteliģence ieņem arvien lielāku lomu mūsdienu sarežģītajās sabiedriskajās norisēs un ekonomiskajā darbībā, jo emocijām ir ļoti liela nozīme domāšanas procesos – gan vienkārši loģiskā domu gaitas izklāstā, gan svarīgu lēmumu pieņemšanā. Jūtu un domu mijiedarbībā ikdienišķos lēmumus nosaka spēja izjust emocijas, kas darbojas ciešā saskaņā ar loģisko prātu un tādējādi veicina – vai arī kavē – domu atraisīšanos.

Informāciju sagatavoja Žanete Tauriņa
Ekonomika un izgītība01.02.2007.

Ekonomiskā politika un struktūrpolitikas prioritātes Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008. gadam

2000.gadā Lisabonā Eiropadome apstiprināja Eiropas Savienības stratēģiskās attīstības dokumentu (tālāk tekstā – Lisabonas stratēģija), kurā galvenais mērķis tika noteikts desmit gadu laikā izveidot ES par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāk uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, kas nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi ar vairāk un labākām darba vietām un lielāku sociālo kohēziju.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātnes maģistrs Izglītības vadības zinātņu doktorante Latvijas Universitāte
Pieredze01.12.2006.

A/S „Siemens” vadības modelis.

Organizāciju un uzņēmumu darbinieku, un augstākā menedžmenta kompetenču mērījumi ir nepieciešami, lai mācīšanos organizācijā turpinātu veidot kā sabiedrību ietekmējošu procesu, kas atrodas savstarpējā mijiedarbībā ar sabiedrību, jo pieaugušo mācīšanās savā darba vietā ir raksturīga ne tikai konkrētajai darba videi, tā ir saistīta arī ar sociālās psiholoģijas, menedžmenta teorijas, socioloģijas un citu zinātņu teoriju izmantošanu. Tādēļ definētās menedžmenta kompetences ir ļoti nozīmīgas darbinieku tālākizglītībā, jo tiek fiksētas ne tikai esošās, bet arī iztrūkstošās zināšanas, prasmes, iemaņas, pieredzes un kvalifikācijas. Tālākizglītības procesu organizēšanā ir būtiski apzināties katra pieaugušā kā indivīda konkrētās vajadzības pēc savu kompetenču attīstīšanas, kas nosaka arī turpmāko formālās vai neformālās izglītības izvēli.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātnes maģistrs Izglītības vadības zinātņu doktorante Latvijas Universitāte
Izglītība01.10.2006.

Tu vai Jūs formu lietojums uzrunā, atšķirīgais vācu un latviešu sabiedrības normās

Vācu uzrunas formas mūsdienās ir pietiekami strauji mainījušās, īpaši tas pamanāms uzrunas formu Tu un Jūs, kā arī titulu lietojumā. Nepazīstamu personu uzrunai lieto tikai formu Jūs (siezen), ofi ciāli – no 15 gadu vecuma.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātnes maģistrs Izglītības vadības zinātņu doktorante Latvijas Universitāte
Vadība01.10.2006.

Uzņēmuma vadītāja menedžmenta kompetenču attīstības aplis

Kompetenču modeļu izmantošana uzņēmuma cilvēkresursu vadības jomā ir salīdzinoši jauna personāla vadības prakse Latvijā. Tas ir progresīvs veids, kā uzņēmuma vadītājam precīzi defi nēt to pieredzi, zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras ir nepieciešamas darbiniekiem un arī pašam vadītājam, lai realizētu uzņēmuma mērķus un uzdevumus, kā arī veidojot uzņēmuma kultūru.

Žanetes Tauriņas saruna ar Vitu Jurševsku psiholoģijas zinātņu maģistru, stila konsultanti
Stils01.08.2006.

Ārējais izskats ir vizītkarte

Mūsdienās tik populārais vārds ''imidžs'' (angļu valodā ''image'', cēlies no latīņu valodas vārda ''imago'' – ''tēls'' vai ''skats'' ), un tas nozīmē mērķtiecīgi formulētu tēlu. Tā sūtība ir psiholoģiski – emocionāli iedarboties uz apkārtējiem. Imidžs vai tēls ir vizītkarte , ko mēs veidojam, lai atstātu iespaidu uz citiem.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātnes maģistrs, Izglītības vadības zinātņu doktorante Latvijas Universitāte
Izglītība01.08.2006.

Izglītība dzīves garumā

Ja tu vēlies darboties vienu gadu, tad iesēj labību. Ja tu vēlies darboties desmit gadus, tad aprūpē koku. Ja tu vēlies darboties simts gadus, tad audzini cilvēku. (Ķīniešu teiciens, Guanzi, apm. 645.g.p.Kr.)

Žanete Tauriņa Izglītības zinātnes maģistrs, Izglītības vadības zinātņu doktorante Latvijas Universitāte
Personālvadība01.08.2006.

Kompetenču modeļa praktiskais pielietojums menedžmentā

Kompetenču modeļa izmantošana cilvēkresursu vadības jomā ir salīdzinoši jauna personāla vadības prakse Latvijā. Tas ir progresīvs veids, kā uzņēmuma vadītājam precīzi definēt to pieredzi, zināšanas un attieksmi, kuras ir nepieciešamas darbiniekam, lai realizētu uzņēmuma mērķus un uzdevumus, veidojot arī uzņēmuma kultūru.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”