Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Jolanta Puķe

Jolanta Puķe, psiholoģe

Autora raksti


Jolanta Puķe, psiholoģe
Personālvadība01.12.2010.

Apbalvojumi un sodi jeb atzinība un kritika

Lai pievērstos apbalvojumu un sodu apskatam - gan jēdzieniskam, gan pēc būtības, būtu vispirms jāaplūko vide, sistēma un arī kultūrvide, kurā tie tiek izteikti vai īstenoti, kā arī to personu rakstura un vadīšanas stila īpašības, kas tos izsaka. Tādēļ sākotnēji piedāvāju aplūkot jēdzienu „organizāciju kultūra”. Kas tā ir un kādēļ ir būtiski to pieminēt, runājot par apbalvojumiem un sodiem jeb atzinību un kritiku?

Jolanta Puķe psiholoģe
Psiholoģija01.10.2008.

Katrā jokā ir kripatiņa patiesības...

Humoru var izmantot, lai kļūtu populārs, bet ir arī citi mērķi: piesaistīt auditorijas uzmanību, relaksēt to, samazināt spriedzi, izrādīt pašpārliecinātību, pārvilināt oponentus savā pusē.

Jolanta Puķe psiholoģe
Darba organizācija01.08.2008.

Izdegšana ...

Pēdējā laikā arvien biežāk darba vidē tiek lietoti jēdzieni emocionālais izsīkums, emocionālā vai profesionālā izdegšana, jo paaugstinātā emocionālā slodze, nestabili vērtību kritēriji, mainīgi spēles noteikumi darbā un cilvēku attiecībās, sabiedrības noslāņošanās, masveida ilgstoša pārslodze darbā, cenšoties sasniegt vēlamo materiālās labklājības līmeni, rada priekšnoteikumus izdegšanas sindromam.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”