Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Andris Pētersons

Andris Pētersons, Dr. sc. soc., Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns

Autora raksti


Andris Pētersons, Dr. sc. soc., Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns
Vadība01.12.2009.

Kā padarīt biznesu ilglaicīgu un saglabāt naktsmieru?

Uzņēmuma vadības lēmumiem un rīcībai ir jāatbilst gan sabiedrības, gan paša uzņēmuma interesēm un izpratnei, jo uzņēmuma vadības pienākums, paturot prātā peļņas gūšanu, pirmām kārtām, ir rīkoties tā, lai vadītāja darbības rezultātā vairotos kopējais sabiedrības labklājības līmenis un labpatika pret uzņēmumu.

Andris Pētersons Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes dekāns, SIA „Komunikāciju Akadēmija” lektors
Personālvadība01.02.2007.

Komandas lielais spēks

Ikviens darba devējs vēlas, lai viņa darbinieki būtu ne vien profesionāli, bet arī lojāli uzņēmumam un atbildīgi pret klientiem. Savukārt darbinieki vēlas darboties saskanīgi, jo tad ir vieglāk strādāt. Tātad nepieciešama komanda – grupa, kas darbojas kopīga mērķa sasniegšanai, izmantojot savas atšķirīgās prasmes un savstarpēji komunicējot.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”