Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Armands Lejas-Krūmiņš

Armands Lejas-Krūmiņš Mārketinga Konsultāciju Centrs

Autora raksti


Antra Sloka, Armands Lejas-Krūmiņš Mārketinga Konsultāciju Centrs
Personālvadība01.01.2013.

Klientorientēta pārdošana

Pēdējos gados ir pastiprinājusies klientu apkalpošanas personāla migrācija. Cēlonis ir gan ekonomiskās izmaiņas valstī, gan straujās pārmaiņas darbinieku atalgojumā un darba uzdevumos. Vienlaikus daudzās lielās kompānijās tieši pēdējos gados ir notikusi īpašnieku maiņa vai arī jaunu nišas produktu strauja attīstība, kas ir īpaši aktīva finanšu pakalpojumu sfērā.
Visi iepriekšminētie apstākļi izraisa „efektīvas klientu apkalpošanas deficītu” (EKAD).

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”