Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Kitija Krasovska

Kitija Krasovska

Autora raksti


Ar Alfas pērļu bāzes direktori Lindu Kalniņu sarunājās Kitija Krasovska
Pieredze01.12.2010.

Noteicošais ir personāls

Uzņēmuma konkurētspējas un pat izdzīvošanas noteicošais faktors ir uzņēmuma personāls. No uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem ir atkarīgs firmas padarītais darbs. Cilvēks darbu uzņēmumā sāk ar entuziasmu - viņš ar savu darbību vēlas sasniegt konkrētus mērķus, kuri palīdzētu uzņēmuma izaugsmei, tomēr katram darbiniekam ir nepieciešams papildus stimuls mērķa sasniegšanai, lai entuziasms ar laiku neizzustu. Tieši tādēļ jebkurā uzņēmumā būtiski ir motivēt darbiniekus. Bez pareizas motivācijas ir grūti panākt maksimālu atdevi darbam, kas rezultātā negatīvi var ietekmēt paša uzņēmuma attīstību.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”