Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Artūrs Graudiņš

Artūrs Graudiņš, AS Severstaļlat Personāla un administratīvais direktors

Autora raksti


Artūrs Graudiņš, AS Severstaļlat Personāla un administratīvais direktors
Personālvadība01.09.2011.

Personāla vadītāja loma organizācijas iekšējā komunikācijā

Pasaulē ik dienas noris tik daudz notikumu, ka nereti ir grūti izprast, kas tad ir tas svarīgākais, kas noticis un kam jāpievērš uzmanība. Tik daudz atšķirīgu informācijas saņemšanas iespēju un izklāstu, ka viena un tā pati informācija vienlaikus tiek pasniegta kā ļoti laba un izcila, bet jau pēc neilga laika - kā ļoti slikta un postu nesoša! Kā neapjukt šajā masīvajā informācijas pasaulē, kā nošķirt nepieciešamo un aktuālo informāciju no tās, kas nozog mūsu laiku? Par to nākas domāt arī organizācijās, lai mēs katrs atsevišķi un visi darbinieki kopā saņemtu to aktuālo informāciju, kas nepieciešama ikdienas darbam un organizācijas attīstībai. Katrai organizācijai ir svarīga kopējo vērtību iedzīvināšana, tās skatot savu darbinieku konkrētā rīcībā un uzvedībā.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”