Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Jana Gavare

Jana Gavare

Autora raksti


Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Gavare
Grāmatu apskats01.02.2011.

Komandu vadīšana – aizrautība, uzticēšanās, mīlestība

Pēdējie gadi nav bijuši viegli. Šķiet, ka ekonomikas kritums tieši vai netieši ir skāris katru organizāciju un cilvēku. Daudzi ir bijuši spiesti pārkārtoties, apgūt jaunus paradumus, sākt strādāt citādi. Lejupslīdi piedzīvoja arī psiholoģiskais klimats organizācijās. Šādā situācijā uz vadītājiem gūlās vēl lielāka atbildība par to, kā motivēt un iedvesmot savus cilvēkus.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”