Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Aija Gargurne

Aija Gargurne, profesionālais maģistrs personāla vadībā, pedagoģijas bakalaurs, lektore un studiju programmas direktore Alberta koledžā

Autora raksti


Aija Gargurne, profesionālais maģistrs personāla vadībā, pedagoģijas bakalaurs, lektore un studiju programmas direktore Alberta koledžā
Darba organizācija01.10.2010.

Disciplinārā politika – ar disciplinārsodiem vai bez tiem

Darba veikuma pārvaldības instrumenti organizācijā ir gan motivācijas un darba snieguma vadības sistēmas, gan arī disciplinārā prakse. Ir organizācijas, kas vairāk vai mazāk izmanto tradicionālo sistēmu - darbinieku saukšanu pie atbildības, bet ir arī otra, salīdzinoši jauna, tikai nedaudz vairāk nekā pirms 30 gadiem attīstīta, pozitīvās izturēšanās pieeja (Positive Discipline) - ar toleranci pret kļūdām, mērķtiecīgu, plānotu sarunu uzvedības korekcijai vai rīcībai, ja tā bijusi pretrunā ar organizācijas vērtībām, ar teicama darba snieguma stimulēšanu, kā arī izglītošanu darba veikuma problēmu gadījumos, apliecinot ticību darbinieka spējām un vēlmei labot kļūdas.

Aija Gargurne, pedagoģijas zinātņu bakalaurs, profesionālais maģistrs personāla vadībā, lektore un Iestāžu darba organizācija un vadība programmas direktore Alberta koledžā
Izglītība01.04.2010.

Darbinieku profesionalitātes bagātināšana

Rakstā apkopotas vispārzināmas, varbūt kādam piemirstas, taču praktiskas, savstarpējai zināšanu apmaiņai un darbinieku tālākattīstībai piemērojamas vērtīgas metodes, uzsvaru liekot uz aktivitātēm darba vietā, maksimāli izmantojot iekšējos resursus. Būtiski ir veidot sinerģiju un tālākizglītībai dinamisku vidi, atbalstīt kreativitāti kā nozīmīgu kompetenci.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”