Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Lotārs Dubkēvičs

Lotārs Dubkēvičs, psiholoģijas maģistrs, Banku augstskolas docents

Autora raksti


Lotārs Dubkēvičs, psiholoģijas maģistrs, Banku augstskolas docents
Organizāciju kultūra01.12.2010.

Organizācijas kultūra un darbinieku motivācija

Sabiedriskās apziņas neatņemama sastāvdaļa ir mīti. Viens no tādiem ir šobrīd Latvijas akustiskajā telpā izplatītais mīts: krīze ir cilvēku galvās (domāšanā). Domāšana nepastāv ārpus vēsturiskā laika un telpas. To veido sociālā, politiskā un ekonomiskā realitāte, sabiedriskā un individuālā pieredze. Arī mīti ir aktīvs realitāti veidojošs spēks un tajā ir noteikta patiesības daļa.

Lotārs Dubkēvičs, Mg. Psych., Banku augstskolas docents
Vadība01.06.2010.

Domāšana, lēmumu pieņemšana un līderības stils

Latvijas publiskajā (politiskajā, biznesa) un cilvēku privātajā telpā arvien biežāk un pamatoti tiek runāts par jaunas domāšanas nepieciešamību, par radošumu, inovācijām. Šo jautājumu var aplūkot saistībā ar līderības tēmu.

Lotārs Dubkēvičs, Banku augstskolas docents
Organizācijas kultūra01.04.2010.

Organizācijas kultūra un Eemociju bizness

Īsi pirms 2010. gada izdevniecības Jumava apgādā iznāca grāmata Organizācijas kultūra. Tās autors ir Banku augstskolas docents, psihologs un Biznesa vadības studiju programmas doktorants Lotārs Dubkēvičs. Priekšvārdā autors atsaucas uz kāda lingvista, filozofa un vēsturnieka atziņu, ka ikviens darbs, grāmata ir paša autora konkrētā jautājuma interpretācija, un nekas tā neiepriecina autoru kā lasītāju interpretācijas. Ieskatam fragments no grāmatas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”