Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Darba organizācija

Nr.41/novembris-decembris 2014

Inese Lozjuka, sociālo zinātņu maģistre

Organizācijas kultūra kompass, kas ved uz veiksmi, vai akmens, kas velk uz leju

Organizācijas kultūra uzņēmumā vistiešākajā veidā ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu un to, kā darbinieki izpilda savus darba pienākumus. Gandrīz ik uz soļa darbinieki neapzināti vadās pēc uzņēmumā neformāli pastāvošām idejām, attiecībām, vērtībām un pārliecībām. Organizācijas kultūra var būt gan kompass, kas virza uzņēmumu uz panākumiem, gan arī akmens, kas velk to uz leju. Ja esat nodomājuši izanalizēt savas organizācijas kultūru un vēlaties to vadīt, ir jābūt skaidram priekšstatam, kas tad slēpjas šajā jēdzienā – organizāciju kultūra.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”