Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Darba organizācija

Nr.41/novembris-decembris 2014

Pēc Harvard Business Review materiāliem sagatavojis Ilgvars Zihmanis

Atklāts dialogs nekā personīga, tikai kopīgi mērķi!

Bijušais Hārvardas Biznesa skolas pasniedzējs un globālu uzņēmumu konsultants Rams Čarans (Ram Charan) stāsta par to, kā vaļsirdīgs un konstruktīvs dialogs spēj sekmēt nonākšanu pie patiesās situācijas izpratnes un ātru, pareizu lēmumu pieņemšanu, tā uzlabojot uzņēmuma darbību. Arī kādreizējais koncerna General Electric vadītājs Džeks Velčs (Jack Welch), neskatoties uz savu leģendāro prasīgumu, ar laiku panāca to, ka viņa padotie nebaidījās atklāti un konstruktīvi kritizēt cits citu un pat Velču pašu. Nekā personīga, tikai kopīgi mērķi!

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”