Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Grāmatu apskats

Nr.40/jūlijs-augusts 2014

Inga Radžabova

Vai jūs sapulcēs ganāt aitas vai spēlējaties ar kaķiem?

Ja dzirdat kādu žēlojamies, ka atkal visa diena nosēdēta sapulcēs, tad visticamāk, ka šis cilvēks strādā uzņēmumā, kura vadītājam patīk ganīt aitas. Šāds vadītājs dod priekšroku formālam, smagam un nogurdinošam darbam, un tas, protams, ietekmē arī visdažādāko sapulču norisi. Savukārt, ja uzņēmumā vai organizācijā sapulces tiek nevis atsēdētas, bet gan radoši izdzīvotas, darbinieki tās nemaz neuztver kā apgrūtinājumu un veltu laika kavēkli. Tādas sapulces ir dabiska radošā ikdienas raitā rituma sastāvdaļa.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”