Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Darba organizācija

Nr.40/jūlijs-augusts 2014

Aigars Plotkāns, ekonomists, publicists

Personāla kompetences šodien un rīt

Daudzi darba devēji, kuri izmanto cilvēkkapitāla pieeju, iebilst pret izglītības kvalitāti, kādu spēj nodrošināt mūsdienu izglītības sistēma. Izglītības akcents uz zināšanu apguvi, tāpat kā uz zināšanām bāzēta ekonomiskā attīstība, ne vienmēr iztur kritiku. Ko darba devējiem šādā situācijā darīt? Radīt pašiem savas izglītības sistēmas, kā tas jau daudzviet notiek. Par to stāsta Aigars Plotkāns.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”