Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Personālvadība

Nr.40/jūlijs-augusts 2014

Ar SIA NP Foods personāla direktori Tatjanu Kuzminu sarunājās Inese Lozjuka

Neaizmirst darbiniekiem pateikt paldies

Profesionāli, kompetenti un pieredzējuši darbinieki uzņēmumu padara stiprāku un veiksmīgāku. Tieši tāpēc ir vērts ieguldīt līdzekļus personāla apmācībā un attīstībā. Organizējot apmācību, ir svarīgi saprast darbinieku un vadības vajadzības un izvēlēties visefektīvāko programmu. Pat tad, ja uzņēmuma finanšu situācija neļauj veikt ievērojamus ieguldījumus darbinieku attīstībā, vienmēr var atrast ekonomiskāku, taču tikpat efektīvu apmācības veidu. Par to stāsta SIA NP Foods personāla direktore Tatjana Kuzmina.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”