Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Personālvadība

Nr.40/jūlijs-augusts 2014

Ar Rīgas Sociālā dienesta vadītāja vietnieci un Administratīvās nodaļas vadītāju Aelitu Švītiņu sarunājās Elga Zēģele

Gadskārtējās pārrunas kā darba izpildes novērtēšanas metode

Gadskārtējo pārrunu metode nav nekas jauns. Tās pirmsākumi meklējami un, protams, arī atrodami privātajā biznesā. Šī metode ir tikai viens no veidiem, kā novērtēt darbinieka darbu un viņam izvirzītos mērķus. Biznesā šāda novērtēšanas sistēma ir norma, jo no sasniegtajiem rezultātiem ir atkarīga uzņēmuma peļņa un attīstība. Par to, kā šāda metode ieviesta pašvaldības iestādē, un ieguvumiem, kas no tās radušies, stāsta Rīgas Sociālā dienesta vadītāja vietniece un Administratīvās nodaļas vadītāja Aelita Švītiņa.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”