Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Vadība

Nr.39/februāris-marts 2014

Ar SIA O.D.A. vadītāju, organizāciju psiholoģi un Latvijas Psihologu biedrības padomes priekšsēdētāju Gitānu Dāvidsoni sarunājās Inese Lozjuka

Vadības pieeja, prasmes un personīgās īpašības

Bieži runā par jēdzienu „vadības stils”, kaut gan pareizāk būtu izmantot jēdzienu „vadības pieeja”. Svarīgi runāt par vadītājam piemītošām kompetencēm, nevis par īpašībām, kuru pamatā ir personība. Personība un raksturs ir tie raksturojošie lielumi, ko visgrūtāk attīstīt. Savukārt savas prasmes un kompetences vadītājs attīstīt var. Svarīga prasme ir spēja pielāgoties pārmaiņām un atvērtība tām, dinamiskums, komunikācijas prasmes un prasmes darbā ar cilvēkiem. Par to stāsta organizāciju psiholoģe Gitāna Dāvidsone.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”