Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Personālvadība

Nr.38/novembris-decembris 2013

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakalaurs, RTU lektore

Personāla pētījumu plānošana

Ar personāla pētījumiem parasti saprot organizācijas darbinieku viedokļu izpēti, kaut gan šim terminam zinātniskajos avotos ir grūti atrast noteiktu definīciju. Saskaņā ar pētījumu klasifikāciju tie ir lietišķie pētījumi (angl. applied researches). Tie parasti kalpo konkrētas organizācijas vajadzībām, un to mērķis ir iegūt informāciju praktiskas problēmas atrisināšanai.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”