Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Psiholoģija

Nr.38/novembris-decembris 2013

Ar psiholoģi un ģimenes psihoterapeiti Noru Razgailu sarunājās Līga Šaplaka

Mācīšanās traucējumi uzvar sakārtotība un sistemātisks darbs

Mācīšanās traucējumi par speciālās izglītības kategoriju tika atzīti 1960. gados. Šī speciālās izglītības joma joprojām nav līdz galam izpētīta. Nav vienotas definīcijas par to, kas ir mācīšanās traucējumi, tomēr var runāt par vispārīgiem kopīgiem pieņēmumiem. Mācīšanās traucējumus var definēt kā izteiktas atšķirības (jeb neatbilstību) starp bērna sasniegumiem un intelektuālajām spējām vienā vai vairākās jomās. Šāda neatbilstība nav saistīta ar vecumu, izglītības vai kultūras pieredzi, fizisku vai psihisku nespēju.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”