Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Vadība

Nr.38/novembris-decembris 2013

Ar Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas asociēto profesori, psiholoģijas doktori, psiholoģi, mākslas terapeiti un supervizori Maiju Zakriževsku sarunājās Elga Zēģele

Biznesa psiholoģija ir lietišķa zinātne

Bizness mūsdienās bez psiholoģijas pastāvēt nevar. Bizness ir psiholoģija. Un psiholoģija bieži vien ir racionālā un mākslas sintēze. Tāpēc biznesa psiholoģija ir izteikti lietišķa zinātne, un sava vieta tajā ir arī mākslai. Par to stāsta Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) asociētā profesore un biznesa psiholoģijas bakaulara studiju programmas zinātniskā vadītāja Maija Zakriževska.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”