Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

RADOŠUMA PSIHOLOĢIJA

Nr.36/jūlijs-augusts 2013

Ar mākslinieku un pasniedzēju Jorgu Rekenrihu sarunājās Inese Lozjuka

Radošums uzņēmējdarbībā – māksla būt citādiem

Kad vadītāji saprot, ka stratēģiskos jautājumus, sarežģītas organizatoriskās situācijas un vadības problēmas nav iespējams atrisināt, izmantojot tipiskas metodes, sākas radošu risinājumu meklējumi. Jo mazāk situācija atbilst standartam, jo radošākai ir jābūt pieejai tās risināšanā. Šajā ziņā radošums ir viena no galvenajām iemaņām, kas nepieciešama organizācijas vadītājiem, kuri vēlas ātri reaģēt un sekmīgi pielāgoties jauniem apstākļiem. Mākslinieks un pasniedzējs Jorgs Rekenrihs ir pārliecināts – radoša pieeja darbam var ne tikai nostiprināt organizācijas līdera pozīciju, bet arī pacelt korporatīvo komunikāciju un vadības stratēģiju pilnīgi jaunā līmenī.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”