Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

DARBA ORGANIZĀCIJA

Nr.36/jūlijs-augusts 2013

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakalaurs, RTU lektore

Personāla mainība: kāda nozīme ir darbinieku lojalitātei un apmierinātībai ar darbu

Nopietna pieeja personāla mainības izpētei radās 20. gadsimta sākumā. Tai laikā, turpinot augt pieprasījumam pēc rūpnieciskās produkcijas un attīstoties masu ražošanai, fabrikas un rūpnīcas nodarbināja aizvien vairāk darbaspēka. Strādnieku darba apstākļi bija smagi, bet darba samaksa – zema, tāpēc bieža strādnieku nomainīšanās uzņēmumos bija parasta lieta.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”