Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Nr. 6

Nr.6/jūnijs-jūlijs 2007
Lasi visu žurnālu Lasi žurnālu elektroniskajā versijā, kad vien vēlies!


Ar finanšu darījumu kompānijas „Laika Stars” vadītāju Vadimu Jerošenko sarunājās Elga Zēģele

Ar abām kājām uz zemes nevis kurpēs uz asfalta!

Finanšu darījumu kompānija „Laika Stars” jau astoņus gadus aktīvi darbojas ne tikai Latvijā un Baltijas valstīs, bet arī Skandināvijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Anglijā un Vācijā. Šī uzņēmuma galvenās darbības jomas ir finanšu konsultācijas, investīciju projekti, biznesa pirkšana un pārdošana. Uzņēmuma vadītāja Vadima Jerošenko spilgtā personība un līdera īpašības ir palīdzējušas sasniegt vadošus posteņus arī citās organizācijās.

Žanete Tauriņa Izglītības zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante

Vadītāja aktiera meistarība un spēles laukums

Jau iepriekš jautājām vadītājam, ar ko viņš nodarbojas ikdienā, par visticamāko atbildi saņemot to, ka viņš plāno, organizē, koordinē un kontrolē. Tad pavērojām, ko gan viņš dara patiesībā. Un nebijām pārsteigti, ka tas, ko mēs redzējām, nebija nekādā saistībā ar vārdiem, ko vadītājs teicis iepriekš. ...

Elga Zēģele psiholoģijas zinātņu maģistrs vadības zinātņu un mārketinga speciāliste

Kā skatuvi sadala Vadītājs, Līderis un Nerrs?

Arī mūsdienās, atrodoties uz dzīves un darba skatuves, līderiem un vadītājiem sev jājautā, vai viņu tuvumā ir cilvēks, kas spēlē Āksta lomu. Ja atbilde ir - nē, tad jājautā, vai viņi ir izveidojuši tādu organizāciju, kur darbinieki var vadībai izteikt savu vērtējumu bez negatīvām sekām, tas ir, vai šajā uzņēmumā Ākstu pacieš?

Kristiāna Lapiņa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektore, Grāmatas “Psihosomatiskās sakarības un mūsdienu cilvēks” autore Medicīnas zinātņu bakalaurs Pedagoģijas zinātņu maģistrs

Vai vadītājam jāmaksā par panākumiem ar infarktu?

Reizēm mēdz vaicāt, vai ir kaut kas dārgāks par zeltu. Šķiet, ka iespējamās atbildes ir vairākas, taču daudzi cilvēki piekrīt, ka vissvarīgākais resurss, kurš ir pamatā jebkurai veiksmīgai dzīvesdarbības formai, ir veselība.

Rakstu pēc Seta Godina grāmatas “Atļaujas mārketings” 6. nodaļas sagatavoja Elga Zēģele

Atļaujas mārketings

Deviņdesmit gadus ir izmantots gandrīz tikai viens vienīgais reklamēšanas veids, ko Sets Godins sauc par Pārtraukšanas mārketingu, jo tas pārtrauc cilvēka darbību un liek pievērsties reklāmai. Viens no jaunajiem, inovatīvajiem veidiem, kā palielināt tirgus daļu un peļņu, ir Atļaujas mārketings. Tas pēc savas būtības ir kardināli atšķirīgs domāšanas veids un jauna pieeja reklāmai un klientiem. Atļaujai ir vairāki līmeņi un katram izplatītājam, katram pārdevējam būtu svarīgi tos pārzināt.

Agita Šmitiņa Psiholoģijas maģistre, LU Izglītības vadības apakšnozares doktorantūras doktorante, Vidzemes augstskolas un LU lektore

Vai tiešām: BURKĀNS UN PĀTADZIŅA? jeb ATGRIEZENISKĀS SAITES LOMA DARBINIEKU MOTIVĒŠANĀ

Tu esi neliela kolektīva vadītājs. Jau kādu laiku daži darbinieki ir izteikuši kritiskas piezīmes par darbinieku X, kurš darbā esot kļuvis paviršāks, vairākus no viņa darbiem kolēģiem ir bijis jāpārstrādā vai jāpilnveido. Arī darba laika sākums reizēm netiekot ievērots. Tu saproti, ka Tev kā vadītājam ir jārunā ar X, Tu viņu iesauc kabinetā un saki.....

Santa Līce-Krūze Psiholoģijas zinātņu maģistrs Vadības zinātņu un mārketinga eksperte

Kas ir kontroles lokuss?

Ikdienas sarunvalodā par vadītājiem var dzirdēt sakām, ka tas ir labs vadītājs, jo viņam ir iekšējais kontroles lokuss. Ko tas naozīmē? Vai kontroles lokuss nosaka vadītāja personību?

Ar sabiedrisko attiecību kompānijas SIA „Public Relations Holding” valdes priekšsēdētāju Jāni Riņķi sarunājas Andrejs Kļaviņš

Vai biznesam reģionos nepieciešama reklāma un sabiedriskās attiecības (PR)?

Sabiedrisko attiecību speciālists ir kā starpnieks starp organizāciju un dažādām sabiedrības grupām. Viņa uzdevums ir rūpēties par organizācijas, tās produktu un vadītāju reputāciju, kā arī tēlu sabiedrībā.

Kas ir psihodrāma?

Psihodrāma ir psihoterapijas virziens, kuru radījis un tālāk attīstījis Vīnes psihiatrs Jakobs Levi Moreno (1889 – 1974). Tulkojot no grieķu valodas, ‘’psihodrāma’’ nozīmē ‘’dvēsele darbībā’’. Psihodrāmā ar mērķtiecīgi virzītas dramatiskas darbības palīdzību izpēta un risina indivīdu vai grupu problēmas. Pamatā tā ir grupu terapijas metode, taču psihodrāmu efektīvi pielieto arī individuālajā psihoterapijā (monodrāma). Psihodrāmas sesija ir strukturēta. Sākotnēji grupa tiek iesildīta darbībai. Izkristalizējas problēma, kurai sesija būs veltīta. Tad seko darbības fāze – izmantojot dramatizāciju un lomu spēles, komunicējot verbāli un neverbāli, grupa režisora (psihodramatista) vadībā nodarbojas ar kāda grupas dalībnieka (protagonista) prezentēto vai grupai kopumā nozīmīgo problēmu. Sesijas beigās grupa dalās par piedzīvoto.

Ar pasaulē atzītiem psihodrāmas terapeitiem Ināru Erdmani (Latvija/Zviedrija) un Marku Tradvellu (ASV/Vācija) sarunājās Elga Zēģele

Psihodrāma uzņēmuma izaugsmei

Psihodrāma ir patiesība, kas tiek atklāta darbībā. Tieši darbībā ir atšķirība starp psihodrāmu un citām grupu psihoterapijas metodēm vai individuālu konsultāciju pie psihoterapeita.

Ar vienu no sirreālās psihodrāmas aizsācējiem Marku Tredvellu sarunājas Sandra Konstante

Pārkāpt robežas

1980. gadā mēs, pieci cilvēki, devāmies uz divām nedēļām uz Barselonu. Ikviens no mums ņēma līdzi dažādas grāmatas par sirreālismu un psihodrāmu. Mēs apmetāmies nelielā viesnīcā netālu no Miro muzeja un arī Gaudi bija turpat, un mums apkārt viss bija sirreālistisks. Mēs runājām dienu un nakti...

Andrejs Kļaviņš

Tērauda vīrs – Endrjū Kārnegī

Endrjū Kārnegī ir filantrops, kura vārds, iespējams, nav tik skaļš un pazīstams kā Rokfellera vai Getija. Taču viņa ieguldījumu un nozīmi nedrīkst ignorēt. Kārnegī bija lielākais Amerikas tērauda un dzelzceļa magnāts un vienu brīdi otrais bagātākais cilvēks pasaulē. Savus panākumus viņš guva, ielaužoties lauciņos, kuri pēc pāris gadiem kļuva ļoti pieprasīti un ienesīgi (jo sevišķi Amerikas Civilkara laikā) un pēc tam tos izmantoja filantropijā. Endrjū Kārnegī kā Skotijā dzimušam Amerikānim vai arī Amerikā nodzīvojušam skotam vienmēr likās svarīga demokrātijas ideja un tās izplatība pasaulē. Viņš krasi vērsās pret imperiālismu un monarhiju, kā arī allaž uzsvēra labas izglītības un literatūras nozīmi sabiedrības attīstībā.

Ar Valmieras mākslas skolas direktori, mākslinieci Sandru Konstanti sarunājās Elga Zēģele

Konstruktīva vadītāja un spontāna māksliniece

Sandras profesionālā loma ir Valmieras mākslas skolas direktore, un mākslinieces loma zināmā mērā tai ir pakārtota, bet tas nenozīmē, ka tā ir nolikta malā.

Elīna Nagla

Biznesa etiķetes pirmsākums

Vēl deviņdesmito gadu sākumā vārds etiķete neizraisīja īpašu interesi, jo saistījās ar kaut ko īpaši smalku, reti sastopamu, pieejamu tikai izredzētājiem. Šodien etiķete un starptautisko pieklājības normu ievērošana ir mūsu ikdienas sastāvdaļa.

Ar SIA „Daiļrade Koks” valdes priekšsēdētāju Juri Naglu sarunājas Elīna Nagla

Dzīvē noder viss, ko protam

Šoreiz par saviem vaļaspriekiem stāsta „Daiļrade Koks” viceprezidents Juris Nagla. Vārds: Juris Uzvārds: Nagla Vecums: 45gadi. Nodarbošanās: mēbeļnieks.

Ar Mihaelu Fuksu sarunājas Andrejs Kļaviņš

Mēs esam romantiķi

Mihaels Fuks vasaras sākumā viesojās Latvijā, lai popularizētu Lean biznesa vadības metodi. Mihaels Fuks: “Ja tev ir vēzis, tev vajag ķīmisko terapiju. Taču pēc pāris mēnešiem terapija ir jāizbeidz un jādara kaut kas cits, savādāk tā sāks bendēt organismu, nevis palīdzēt tam. Ar uzņēmumu ir līdzīgi. Kādu laiku var fokusēties uz izmaksu samazināšanu. Taču pēc tam vajag pāriet, teiksim, uz komunikāciju. Pēc komunikācijas atkal var pāriet uz vēl kaut ko citu.”

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”