Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Darba organizācija

Nr.35/maijs-jūnijs 2013

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakalaurs, RTU lektore

Amata apraksts

Labs darba instruments ir viens no priekšnosacījumiem augstu darba rezultātu sasniegšanai. Uzņēmuma vadīšanā pie tādiem darba instrumentiem pieder arī normatīvi metodiskie dokumenti, kas nosaka normas, noteikumus, prasības, metodes u.tml. dažādu uzdevumu risināšanā. Viens no fundamentālajiem normatīvi metodiskajiem dokumentiem darba organizācijas un personāla vadīšanas jomā ir amata apraksts.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”