Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Sabiedriskās attiecības

Nr.33/janvāris-februāris 2013

Ar brendu ekspertu un konsultantu Krišjāni Papiņu sarunājās Elga Zēģele

Korporatīvās „sejas” veidošanas ķīmija

Korporatīvā tēla veidošanā svarīga loma ir ne tikai tam, kā uzņēmums komunicē ar saviem patērētājiem vai sadarbības partneriem. Uzņēmuma tēls – tas ir rezultāts mijiedarbībai starp uzņēmuma vēsturi, reputāciju, ārējo un iekšējo komunikāciju. Aiz katras uzņēmuma darbības, ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma tēls liek sajust konkrētā uzņēmuma „seju” – īpašības, kas padara to citādāku, atšķir no pārējiem ražotājiem un liek par to atcerēties. Par korporatīvā tēla veidošanās smalko ķīmiju stāsta brendu eksperts Krišjānis Papiņš.

Lasīt žurnālu

Lai varētu izlasīt šo rakstu ir nepieciešams reģistrēties. Pirmajiem 100 reģistrētajiem lietotājiem žurnālu arhīvs pieejams bez maksas.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”