Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Nr. 32

Nr.32/novembris-decembris 2011
Lasi visu žurnālu Lasi žurnālu elektroniskajā versijā, kad vien vēlies!


Ar SIA Mediju grupa Super FM valdes locekli Ričardu Zaksu saruājās Elga Zēģele

Uz vietas stāvēt nav iespējams

Ričards Zakss, SIA Mediju grupa Super FM valdes loceklis, dalās savā pieredzē par to, ka veiksmīgi izķepuroties var pat tad, ja nopelnītais aiziet bankas parādu apmaksai, stāsta iespaidus par darbu vienotā Baltijas mediju tirgū un norāda – gan dzīvē, gan biznesā galvenais ir pozitīva attieksme! Ričards Zakss: “Ar biznesu vienmēr ir tā – vai nu nemitīgi jāiegulda attīstībā, vai arī jāzaudē vieta tirgū. Līdzsvara vai nulles stāvokļa nekad nav – vai nu ejam uz augšu, vai uz leju. Biznesā uz vietas stāvēt nav iespējams.“

Kristiāna Lapiņa, medicīnas zinātņu bakalaurs, pedagoģijas zinātņu maģistrs

Vadītāja personība

Cilvēks piedzimst ar spēju kopumu, kuru mantojis no saviem vecākiem. Taču tas, vai šīs spējas tiks attīstītas un izmantotas atbilstoši esošajam potenciālam, citiem vārdiem, vai tās tiks attīstītas pilnā apjomā un vai vispār tiks izmantotas, ir daudzu apstākļu un mijsakarību rezultāts.

Marija Ābeltiņa, psiholoģe

Kā kļūt harizmātiskam vadītājam?

Ar harizmas fenomenu mēs sastopamies ik dienu: skatoties TV, klausoties radio un last ziņas, mūs mēģina pārliecināt politiķi, meklējot dzīves jēgu un atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, mūs iedvesmo garīdznieki un mistiķi, strādājot mūs ietekmē vadītāji, atpūšoties mēs smeļamies jaunas atziņas un dzīves gudrības no kino varoņiem un labiem draugiem, personiskajās attiecībās mūsu garastāvokli virza partneru un citu tuvinieku vārdi un darbi. Mēs nepārtraukti dzīvojam savstarpējās ietekmes procesā, mēs domājam, jūtam un darbojamies pastāvīgā kontaktā ar savu sociālo vidi. Taču daži indivīdi spēj ietekmēt un pārliecināt veiksmīgāk nekā citi un sasniedz gandrīz neticamas virsotnes, gūstot apbrīnu un līdzcilvēku uzticēšanos.

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakalaurs, RTU lektore

Profesionālās spējas un darba sasniegumi

Cilvēku resursu vadīšanas teorija virzīta uz to, lai noteiktu, kā efektīvi izmantot cilvēku resursus. Galvenais priekšnosacījums šādas efektīvas cilvēku resursu izmantošanas nodrošināšanai ir rēķināšanās ar „cilvēcisko faktoru”. Ļoti daudz pētījumu un priekšlikumu personāla atlasei, integrēšanai, apmācībai un attīstīšanai, motivēšanai un citām cilvēku resursu vadīšanas jomām koncentrējas ap to, lai labāk izzinātu cilvēku individuālos faktorus, to ietekmi uz darba rezultātiem un uzvedību un lai precīzāk ņemtu vērā šos novērojumus organizāciju mērķu sasniegšanai.

Aigars Plotkāns, ekonomists, publicists

Līderi mirst pirmie?

Krievijā ir divas problēmas: muļķi un slikti ceļi. Tā vismaz jau gana ilgu laiku apgalvo paši krievi. ASV lepojas ar labiem ceļiem, bet no muļķiem izbēgt nav izdevies. Tā vismaz apgalvo Lī Jakokka. Pie kam muļķi ir okupējuši Baltā nama kabinetus, Senātu un Kongresu. Latvija cieš no sliktiem ceļiem, muļķiem un līderu trūkuma.

ANDRIJA LIKOVA, Mag. Psych., psihologs, SIA Komercizglītības centrs pasniedzēja- konsultante

Vadītājs vīrietis, vadītāja sieviete – psiholoģiskās atšķirības

Psiholoģiskās atšķirības starp vīriešiem un sievietēm apvienojumā ar vadītāja lomu jau izsenis izaicinājušas daudzus pētniekus pievērsties atbilžu meklēšanai. Jāteic, ka tēmas intriģējošais aromāts vēsta gan par apgarotiem dzimumlomu stereotipiem zem smagās konkurences nastas, gan par emocionālās izturības spēlēm, gan psiholoģisko briedumu. Tomēr taisnības labad jāteic, ka jau sen psiholoģijā tiek likts uzsvars uz nobriedušas personības nozīmi, nedalot to dzimumos.

Žurnāla Biznesa Psiholoģija un Consensus PR organizētajā diskusijā piedalījās: Sandra Smiltniece, Coface Latvia, Pārdošanas nodaļas un mārketinga vadītāja Gunta Pudiste, Guntas Pudistes tērpu modes salons Adis Liepiņš, Fitline Cold Drinks valdes priekšsēdētājs Andris Lubiņš, Grandeg valdes priekšsēdētājs Elga Zēģele, žurnāla Biznesa Psiholoģija galvenā redaktore

Uzticēšanās biznesā

Šoreiz pie apaļā galda sēdās dažādu nozaru uzņēmēji un darījumu risku pārvaldes kompānijas Coface Latvia, Pārdošanas nodaļas un mārketinga vadītāja, lai runātu par to, kā un kam var uzticēties, meklējot sadarbības partnerus ārpus Latvijas. Uz ko var paļauties - uz intuīciju, uz sausiem datiem? Kad visiem iet labi, atšķirt pelnus no graudiem ir grūti, un tikai krīzes situācijās viss kļūst skaidri pamanāms. Stiprākie kļūst vēl stiprāki, vājākie – vēl vājāki. Tie, kas skatās no malas, to nevar izrēķināt un zināt, pirms tas ir noticis. Ir labi, ja intuitīvo lēmumu balsta arī faktu analīze. Tas palīdz izvairīties no zaudējumiem nākotnē.

Aiga Veckalne, valodu uzņēmuma Skrivanek Group ārzemju nodaļu vadītāja

Sniegt roku vai apkampt?

Teicienu „think globally act locally” (domā globāli, rīkojies lokāli!) var saprast dažādi – gan tā, ka mūsdienu globālā pasaules uztvere un kontakti palīdz labāk un sekmīgāk darboties vietējā tirgū, gan arī tā, ka, ienirstot globālajā biznesa okeānā, nedrīkst aizmirst par atsevišķu valstu mentalitāti, kultūru un tradīcijām un ka pirms tikšanās ar sadarbības partneriem ir jāsagatavojas, iegūstot informāciju par vietējām paražām, komunikācijas veidu un biznesa ieradumiem, šādi izvairoties no nevajadzīgiem pārpratumiem.

Inga Radžabova, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests vortāla www.plz.lv redaktore

Vadītāj, kas valda pār tava uzņēmuma naudas plūsmu, komandu un tavu garastāvokli

Ir darbavietas, kur gandrīz vai katru darba nedēļu svarīgāko biznesa jautājumu plānošana sākas ar šefa garastāvokļa “laika prognozi” un nākas dzirdēt kolēģus sakām: “Šefam šodien slikts garastāvoklis, pie viņa darba jautājumos labāk neiet” vai gluži otrādi: “Boss šodien ir labā omā, ir laba diena, lai vadības līmenī risinātu biznesa jautājumus.”

Elita Kazaine, personāla vadības maģistrs, profesionāls koučs Erickson College Internationa

Uzticība sev pašam šeit un tagad

Stīvs Džobs ir teicis: „Tavs laiks ir ierobežots, tātad netērē to, dzīvojot kāda cita dzīvi. Neiekrīti dogmu slazdos, izdzīvojot citu cilvēku izdomātos mērķus. Neļauj citu viedoklim pārmākt tavas iekšējās būtības balsi. Un pats būtiskākais – esi pietiekami drosmīgs, lai sekotu savai sirdsapziņai un intuīcijai. Tās īpašā veidā jau zina, par ko tu patiesi vēlies kļūt. Viss pārējais ir pakārtots.”

Ar psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapijas vadītāju, RPIVA lektori Mag.Psych., Mag.Paed. Gundegu Kozlovu sarunājās Līga Šaplaka

Sociālpsiholoģiskais videotreniņš

Sociālpsiholoģiskais videotreniņš ir kompleksa mācību metode, kas ietver vairākus procesus. Viens ir konkrētas komunikācijas prasmes attīstīšana, izmantojot video ierakstu, otrs - personības izaugsme. Pasūtījums atkarīgs no klienta formulētajiem mērķiem - ko vēlas iegūt, kādas prasmes attīstīt. Tā var būt prasme klausīties, argumentēt, pārliecināt, efektīva konfliktu risināšana, līderības prasmju attīstīšana vai spēja nodibināt, uzturēt un pārtraukt kontaktu atbilstoši darba situācijai.

Ar Veselības centra 4 Arodveselības nodaļas izpilddirektori Solveigu Strubergu un arodārsti, Arodveselības nodaļas metodisko vadītāju Karīnu Verneri sarunājās Elga Zēģele

Kļūsim moderni – būsim veseli!

Viena no Veselības centra 4 filiālēm ir Arodveselības nodaļa, kas izveidota, lai veiktu obligātās veselības pārbaudes uzņēmumu darbiniekiem. Šādas pārbaudes paredz Ministru kabineta noteikumi, bet par to ievērošanu rūpējas Valsts Darba inspekcija. Veselības centra 4 Arodveselības nodaļu raksturo – profesionalitāte, ātrums, kompetence, kvalitāte. Par nodaļas darbu un uzdevumiem stāsta tās izpilddirektore Solveiga Struberga un metodiskā vadītāja, arodārste Karīna Vernere.

Ineta Tērauda, Inspecta Prevention uzņēmuma vadītāja, arodārste

Darbinieku obligātās veselības pārbaudes Baltijas un Ziemeļvalstu arodslimību ārstu un arodveselības speciālistu darba seminārs

Neviens nav jāpārliecina par to, ka Latvijas normatīvie akti nosaka, ka darbiniekiem pirms stāšanās darbā ir jāveic obligātās veselības pārbaudes un ka tās periodiski jāatkārto. Mūsdienu apstākļos ir jānovērtē tas, ka, veicot veselības pārbaudes, abas puses – gan darba devējs, gan darbinieks - ir ieguvēji.

Ilgvars Zihmanis, sociālo zinātņu maģistrs

No darbgalda līdz Britu impērijas ordenim. Ross Brauns

Mihaela Šūmahera vārds pazīstams pat tiem, kuriem ir visai attāla nojausma par autosportu. Septiņus Pirmās formulas čempiona titulus diez vai kādam citam tuvākajā laikā izdosies iegūt. Taču F-1 ir komandu sports, un sasniegumi ir komandas nopelns. Liela daļa čempiona un komandas panākumu pienākas tās smadzenēm. Rosam Braunam.

Ar Guntas Pudistes tērpu modes salona īpašnieci Guntu Pudisti sarunājās Elga Zēģele

Biznesa sievietes nebaidās būt redzamas

Es uzskatu, ka katrai dāmai garderobē jābūt vienam melnam vai tumši zilam kostīmiņam un mazajai vakarkleitiņai. Bet ir arī tādas, kuru garderobē ir kombinēti krāsaini apģērbi violetos, zaļos un pat dzeltenos toņos. Biznesa dāmas ir stipras un nebaidās būt redzamas.

Ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesori un teātra kritiķi Silviju Radzobi sarunājās Elīna Martinsone

Latvijā teātris dzīvo!

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore un teātra kritiķe Silvija Radzobe sarunājas ar žurnālu Biznesa Psiholoģija par teātri kā karjeru, dzīvesveidu un kaislību. Apspriežot teātra situāciju Latvijā un Baltijā, Silvija Radzobe iezīmē Latvijas teātra, tā darbinieku un skatītāju galvenās tendences, izceļ aizgājušā gada veiksmīgākās izrādes un pauž optimismu par mākslinieciskās dzīves rosību par spīti finansiāliem ierobežojumiem. Paralēli pasniedzējas darbam, recenziju rakstīšanai gan Neatkarīgajai Rīta Avīzei, gan teātrim veltītajai mājas lapai www.kroders.lv, Silvijai Radzobei arī nesen iznākusi apjomīga grāmata Uz skatuves un aiz kulisēm.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”