Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Nr. 29

Nr.29/maijs-jūnijs 2011
Lasi visu žurnālu Lasi žurnālu elektroniskajā versijā, kad vien vēlies!


Ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku sarunājās Elga Zēģele

Mājai jābūt stingriem pamatiem

Uzņēmējdarbības vide var uzlaboties, ja kļūst prognozējami nodokļi. Nodokļiem jābūt stabiliem vismaz divus trīs gadus. Ja mēs runājam par biznesa plānu, tad uzņēmējam, rēķinot un plānojot savu biznesu, jābūt skaidram priekšstatam – cik viņš ieņems, cik viņam būs jāsamaksā nodokļos un cik viņam paliks attīstībai. Bet šodienas apstākļos nodokļi mainās katru gadu. Tas vairs nav biznesa plāns, bet gan izdzīvošanas jautājums – kurš kuru.

Kristiāna Lapiņa, medicīnas zinātņu bakalaurs, pedagoģijas zinātņu maģistrs, Raksta tapšanā piedalījies Zigmunds Zīberts, reklāmas un pārdošanas jomas speciālists

Cits biznesa plāns

Jebkuru tēmu var analizēt pragmatiski un sausi, pieturoties pie tīrās zinātnes un faktiem, kuri ietērpti skaitļos. Taču to var darīt arī psiholoģiskā, filozofiskā un socioloģiskā rakursā, mēģinot apsvērt dažādus kultūras aspektus vai sociālas nianses. Tā var paplašināt skatījumu uz ierastām lietām tiktāl, ka izdodas ieraudzīt kaut ko pavisam jaunu un līdz šim nenovērtētu.

Mārtiņš Veide, psiholoģijas zinātņu doktors un augstskolu pasniedzējs

Reklāma un mūsu vērtības

Reklāmas darbības iespējas un mērķi ikdienā tiek izprasti samērā atšķirīgi. Tomēr allaž saglabājas uzskatāma saistība starp reklamēšanu un vērtēšanu. Faktiski reklāma no informēšanas arī ar to atšķiras, ka tā satur vērtējumu. Pie tam – pozitīvu. Tā ne tikai vienkārši informē, bet arī slavē. Tas, kas tiek slavēts, var būt jebkas: cilvēks, produkts, kāda institūcija, ideja...

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakakalaurs, RTU lektore

Darbinieku individuālās atšķirības plānošanā

Gan vadot liela uzņēmuma saimniecisko darbību, gan vadot savu uzņēmumu, nepieciešama plānošana. Ekonomikā un vadībzinībās plānošana ir „uzņēmējdarbības vai kādas citas darbības mērķu, to sasniegšanas līdzekļu un metožu noteikšana. Plānošana ir cenšanās konkrētajā brīdī paredzēt notikumus nākotnē un atbilstoši tiem pieņemt noteiktus lēmumus.”1 Neatkarīgi no tā, kas tiek plānots, šajā plānošanas procesā parasti izzina situāciju, izvirza mērķi un nosaka veidu, kā šis mērķis tiks sasniegts. Kaut ārēji tas izklausās vienkārši, plānošana paredz arī situācijas attīstības prognozēšanu, ja ir dažādas reaģēšanas alternatīvas (kas būtu, ja ...). Plānošana paredz arī izvēli starp dažādu mērķu, līdzekļu, metožu alternatīvām.

Andrija Likova, Mag. Psych., psihologs, SIA Komercizglītības centrs pasniedzēja-konsultante

Vadītāja tuvāko cilvēku loks

Vēlos dalīties ar jums pieredzē ar stāstiem par vadītāja tuvāko cilvēku loku, tā psiholoģisko nozīmi un personīgajām robežām. Kā tuvākos cilvēkus vēlētos aplūkot ģimeni, tās nozīmi un ietekmi sevis izpratnei saistībā ar vadītāja lomu. Kas īsti pieder pie tuvāko cilvēku loka - ģimene, draugi, kolēģi, darījuma partneri? Jautājums ietver psiholoģiskās robežas - kur mēs tās novelkam, ja vispār novelkam. Tuvo cilvēku loks mums katram ir savs, tas izriet gan no mūsu personības vajadzībām, gan dzīvesstila. Ja cilvēks pieder kādai grupai, tad viņš var attīstīties, atrast savu identitāti. Robežas kalpo, lai varētu gan norobežoties, gan būt kopā ar tuviniekiem.

Iveta Reinholde, Zygon Baltic Consulting konsultante

CAF - kopējās novērtēšanas sistēma valsts pārvaldē

Lai arī mēdz uzskatīt, ka interese par kvalitātes vadības ideju izmantošanu publiskajā sektorā parādījās jau 20.gadsimta 70.gados līdz ar nepieciešamību samazināt valsts administratīvos izdevumus, tomēr vērā ņemamu uzmanību kvalitātes vadība izpelnījās tikai pirms gadiem desmit.

Ar SIA k.Port kouču, apmācību vadītāju Ilzi Karlāni sarunājās Līga Šaplaka

Potenciāls mīnus šķēršļi ir rezultāts

Koučs ir cilvēks ar lukturīti. Ja klients saka: “Paspīdini šeit”, tad koučs izgaismo kādu laukumu, un klients var atkal norādīt nākamo virzienu, kur iet. No malas varbūt liekas, ka tā ir vienkārši draudzīga parunāšana, bet patiesībā tā ir ļoti fokusēta un mērķtiecīga saruna.

Ieva Zēģele, sabiedrisko attiecību maģistrs, pasākumu vadītāja, prezentēšanas un uzstāšanās mākslas lektore

12 uzstāšanās mākslas ieteikumi

Lielākā kļūda, vadot dažāda veida prezentācijas, ir vadītāja liktais uzsvars uz vārdu „prezentācija”, nevis „māksla”, šajā kontekstā saprotot to ar „māksla uzstāties”. Power Point prezentācijas programma piedāvā lielisku iespēju stāstījumam pievienot konspektīvu pārskatu, fotogrāfijas, diagrammas, pat video materiālu, tomēr nedrīkst aizmirst, ka svarīgākais prezentācijas mākslā ir nevis pati prezentācija, bet gan cilvēks, kas to vada.

Inga Radžabova, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests sabiedrisko attiecību speciāliste

Vai esat gatavs kļūt par izcilu dārznieku?

Ne katram dārzniekam izdodas izaudzēt krāšņus ziedus un ne katram uzņēmējam dzīvē izdodas spīdoši realizēt savas idejas. Ja diviem dažādiem cilvēkiem iedosim realizēt vienu un to pašu plānu, iznākums, visticamāk, būs atšķirīgs. Vai apzināties, cik lielā mērā kādas ieceres liktenis ir atkarīgs ne tik daudz no tā, cik precīzi biznesa plānā ir aprēķini un prognozes, bet tieši no jūsu paša dzīves uztveres, attieksmes pret notikumiem un gatavības negaidītiem pavērsieniem? Lai ieceres nepaliktu tikai biznesa plānā uz papīra, ietērptas korektos skaitļos un pareizos ekonomiskajos pamatojumos, ir vērts uzklausīt padomus, ko dārzniekiem - sapņu un ieceru realizētājiem - sniedz biznesa literatūra.

Elvita Rudzāte, SIA Zygon Baltic Consulting valdes locekle

Uzmanību! Nezaudējiet darbiniekus!

Šajā laikā, kad samērā daudz Latvijas iedzīvotāju dodas darba meklējumos ārpus Latvijas robežām, viens no svarīgākajiem organizācijas darbības veiksmes faktoriem ir ar darbu apmierināti darbinieki. Tas kļūst par noteicošo faktoru, lai samazinātu darbinieku mainības līmeni un kvalificētu darbinieku zaudēšanas risku.

Ilgvars Zihmanis, sociālo zinātņu maģistrs

Pirmais, gluži nemanot. Karloss Slims Elu

Kurš pašlaik ir bagātākais cilvēks pasaulē? Ja domājat, ka tas ir Bils Geitss, padomājiet vēlreiz. Tas tiesa – savā tronī Geitss sēdēja ilgi. Taču nu jau pāris gadus viņu nomainījis kāds cits, kura vārdu pie mums daudzi vispār nav dzirdējuši, par spīti viņam piederošajiem 74 miljardiem dolāru. Toties Meksikā viņu pazīst visi. Karloss Slims Elu.

Ar aizkaru salona Karlīne īpašnieci Baibu Biti sarunājās Elga Zēģele

Vēlies citu gaisotni? -nomaini aizkarus

Daudzi klienti man ir kļuvuši par draugiem, pat ļoti tuviem. Dažreiz viņi vienkārši garāmejot ienāk salonā un saka – vai, mēs te bijām šajā rajonā, atnācām apskatīties, kā jums klājas, cik labi, ka jūs vēl te esat! Tas ir liels gandarījums, ja klients ienāk mūs apciemot un atnes puķes, konfekšu kasti vai šampanieti. Tas laikam nozīmē tikai vienu – cilvēki alkst pēc labām attiecībām, pozitīvas saskarsmes vai vienkārši normālas apkalpošanas.

Ar nūjošanas treneri Leldi Vancoviču sarunājās Elga Zēģele

Nūjot - ražot laimes hormonus

Somi, kas ir nūjošanas atklājēji, sākotnēji teica, ka vidējais nūjotājs pie viņiem ir sieviete vecumā ap piecdesmit. Tā kā Latvijā šī kustība sākās nedaudz vēlāk - Latvijas Tautas sporta asociācija to uzsāka apmēram pirms trim gadiem, tad arī pie mums iesākumā vidējais nūjotājs bija sieviete vecumā virs četrdesmit. Pašlaik, trīs gadus vēlāk, Latvijā jau darbojas starptautiski sertificēti nūjošanas instruktori, un kustība ir organizēta gan grupu nodarbībās, gan ātrumpārgājienos, kur piedalās kā sievietes, tā arī vīrieši, un pārstāvētas ir visas vecumu grupas.

Ar kouču un apmācību vadītāju Ilzi Karlāni sarunājās Līga Šaplaka

Mandala

Mandalas nāk no apmēram 2300 gadu senas vēstures. Senākās liecības par mandalām ir atrodamas alu zīmējumos, baznīcu vitrāžās. Pats vārds „mandala” nāk no sanskrita un nozīmē „aplis”, tātad viss, kas ir apļa formā - torte, šķīvis, pulkstenis, ir mandala. Mandala ir kosmosa simbols un nozīmē mūžību, tas ir Visuma centrs. Cilvēka centrs ir sirds, caur kuru plūst enerģija un dzīvība. Viss sākas no centra. Koncentrācija centrā ir cieši saistīta ar prāta un ķermeņa attīrīšanās procesu. Attīrīšana ļauj nodibināt skaidrāku kontaktu starp vajadzībām un garīgajiem spēkiem.

Ar Eseksas Universitātes profesoru Metjū Pūlu (Matthew Poole) sarunājās Elīna Martinsone

Izglītība: kurators

Latvijā nav tādas augstskolas, kurā varētu apgūt izglītības programmu – kurators, bet, iespējams, kādreiz būs. Šajā intervijā savā pieredzē dalās Eseksas Universitātes profesors, mākslas politiskās vērtības izpētes grupas direktors, galvenais universitātes laikmetīgās mākslas speciālists un Šefīldas Halemas Universitātes bakalaura programmas neatkarīgais vērtētājs Metjū Pūls (Matthew Poole). “Laikam sākumā būtu jāsaka, ka diemžēl es gandrīz neko nezinu par Latviju kā valsti un vēl mazāk par tās mākslu, tā kā es varu tikai runāt par to, kas, manuprāt, darbojas un kas nedarbojas šeit, Lielbritānijā.”

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”