Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Nr. 27

Nr.27/decembris-janvāris 2010
Lasi visu žurnālu Lasi žurnālu elektroniskajā versijā, kad vien vēlies!


Ar SIA Romfords Ezernieki valdes priekšsēdētāju Aigaru Siliņu sarunājās Elga Zēģele

Izvēlos iet uz priekšu

Kādu laiku taustījos, kurš biznesa segments mani interesē vairāk un nopietnāk. Sāku braukāt uz ārzemēm. Pirmais nopietnais biznesa projekts man bija, kad es par vienu latu Rīgā nopirku bankrotējušu kokmateriālu eksporta kompāniju, kam ostā bija pilna noliktava ar kokmateriāliem un kaudze ar parādiem. Es paņēmu esošo kokmateriālu sarakstu, aizbraucu uz Angliju un apstaigāju daudzas jo daudzas kokmateriālu importa kompānijas. Vienkārši gāju pēc saraksta un runāju, var teikt cīnījos un sitos. Rezultātā visu pārdevu!

Ar SEB bankas Personāla pārvaldes vadītāju Gunitu Meieri sarunājās Sanda Purviņa

Pārmaiņas padarījušas mūs stiprākus

Pēdējo gadu pārmaiņas uzņēmuma kultūras ziņā ir bijušas labas. Skatoties uz SEB banku, mēs vēl lielāku uzmanību pievērsām komunikācijai, skaidrojot ikvienu lēmumu, kas pieņemts, kā arī tam, cik sociāli atbildīgi esam pret saviem darbiniekiem. Uzskatu, ka tā ir lielākā vērtība, ko ieguvām, kas stiprināja iekšējo kultūru uzņēmumā. Pārmaiņas ir padarījušas cilvēkus stiprākus un pieredzējušākus, tā mums visiem ir bijusi laba skola, no kuras esam daudz ko mācījušies. Domāju, ka līdzīgu pieredzi ir guvuši daudzi citi uzņēmumi, kas novērtējuši komunikācijas nozīmi organizācijā.

Jolanta Puķe, psiholoģe

Apbalvojumi un sodi jeb atzinība un kritika

Lai pievērstos apbalvojumu un sodu apskatam - gan jēdzieniskam, gan pēc būtības, būtu vispirms jāaplūko vide, sistēma un arī kultūrvide, kurā tie tiek izteikti vai īstenoti, kā arī to personu rakstura un vadīšanas stila īpašības, kas tos izsaka. Tādēļ sākotnēji piedāvāju aplūkot jēdzienu „organizāciju kultūra”. Kas tā ir un kādēļ ir būtiski to pieminēt, runājot par apbalvojumiem un sodiem jeb atzinību un kritiku?

Arturs Štamers, IA Demarsch klientu konsultants, treneris

Vērtība, balva un sods darbinieka izpratnē

Laikam ejot, ir nācies sastapties ar dažādām vadības sistēmām un arī ar dažādu attieksmi pret darbiniekiem. Sākot no hierarhiskas vadības līdz lineārai vadībai un līdervadībai. Tāpat arī ar to, kas tiek uzskatīts par vērtībām un izpratni par kolektīvu. Un tā kā savā darba mūžā esmu bijis abās barikāžu pusēs – esmu bijis gan vadītājs, gan darbinieks, varu salīdzināt arī šīs attiecības, raugoties no dažādiem viedokļiem. Šobrīd esmu klientu konsultants – tātad darbinieks.

Kristiāna Lapiņa, medicīnas zinātņu bakalaurs, pedagoģijas zinātņu maģistrs

Sātana advokāts, jeb stāsts par vērtībām

Sāksim ar nelielu atkāpi. Ja kāds vēlas kļūt par jebkuras nozares speciālistu, tad jārēķinās ar to, ka noteiktā vidē – sauksim to par spēles laukumu - būs savi noteikumi. Starp citu, salīdzinājums ar spēli ir īsti vietā, jo spēles mēdz būt dažādas – tās var būt individuālas un var būt komandas spēles, kurās jāsadarbojas.

Iveta Ozoliņa-Ozola, ekonomikas zinātņu maģistrs, psiholoģijas zinātņu bakalaurs, RTU lektore

Darbinieku konformitāte un darba kolektīva neformālās normas

Latīņu conformis – „līdzīgs”, „vienāds”. Konformitāte (angl. conformity) kā sociālās psiholoģijas termins plašā izpratnē nozīmē cilvēka tendenci ietekmēties no citiem1 vai cilvēka uzvedības izmainīšanos, kas vērsta uz atbilstību citu cilvēku uzvedībai2. Šādā izpratnē konformitāte izpaužas ne tikai ārējā spiediena ietekmē - tā var arī izpausties, piemēram, cenšoties patikt citam vai cenšoties paātrināt lēmuma pieņemšanu.

Lotārs Dubkēvičs, psiholoģijas maģistrs, Banku augstskolas docents

Organizācijas kultūra un darbinieku motivācija

Sabiedriskās apziņas neatņemama sastāvdaļa ir mīti. Viens no tādiem ir šobrīd Latvijas akustiskajā telpā izplatītais mīts: krīze ir cilvēku galvās (domāšanā). Domāšana nepastāv ārpus vēsturiskā laika un telpas. To veido sociālā, politiskā un ekonomiskā realitāte, sabiedriskā un individuālā pieredze. Arī mīti ir aktīvs realitāti veidojošs spēks un tajā ir noteikta patiesības daļa.

Marina Dango, psiholoģe, karjeras konsultante

Atgriezeniskās saites nodošana un pieņemšana

Nesen pie manis uz karjeras konsultāciju bija atnācis klients – bijušais bankas darbinieks, kas strādāja pakalpojumu pārdošanas jomā. Viņš no darba bija aizgājis pats. Pamatojums – negribēja būt par peramo zēnu. Jo izrādās, ka viņa pārdošanas rezultāti bija labi un stabili jau kādu laiku, bet tam nesekoja uzslava par labu darbu. Un tikko darbinieks pieļāva kļūdu darbā, tad tika par to allaž kritizēts. Darbinieks pamazām sāka zaudēt motivāciju, līdz uzrakstīja atlūgumu.

Ar Alfas pērļu bāzes direktori Lindu Kalniņu sarunājās Kitija Krasovska

Noteicošais ir personāls

Uzņēmuma konkurētspējas un pat izdzīvošanas noteicošais faktors ir uzņēmuma personāls. No uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem ir atkarīgs firmas padarītais darbs. Cilvēks darbu uzņēmumā sāk ar entuziasmu - viņš ar savu darbību vēlas sasniegt konkrētus mērķus, kuri palīdzētu uzņēmuma izaugsmei, tomēr katram darbiniekam ir nepieciešams papildus stimuls mērķa sasniegšanai, lai entuziasms ar laiku neizzustu. Tieši tādēļ jebkurā uzņēmumā būtiski ir motivēt darbiniekus. Bez pareizas motivācijas ir grūti panākt maksimālu atdevi darbam, kas rezultātā negatīvi var ietekmēt paša uzņēmuma attīstību.

Inga Radžabova, izdevniecības Lietišķās informācijas dienests sabiedrisko attiecību speciāliste

Un ko sagaidāt jūs - burkānu, pātadziņu vai neko?

Kad zirgs pats neprotas rikšot ātrāk, tad saimnieks var iekārdināt zirgu ar burkānu un var arī uzšaut ar pātadziņu. Raitāku lietu un notikumu gaitu vēlas ne tikai tie, kuri ceļo zirga pajūgā, bet arī tie, kuri darbojas biznesā, tāpēc tiek izmantoti dažādi paņēmieni, tajā skaitā, balvas vai sodi jeb, tēlaini runājot, burkāns un pātadziņa, ar kuriem likt darbiniekiem strādāt arvien labāk un pelnīt vēl vairāk.

Ilgvars Zihmanis, sociālo zinātņu maģistrs

Skarbais neformālists Džeks Velčs

Raksta tapšanas brīdī atmiņā uzpeldēja pirms kāda laiciņa publicētā rakstu sērija par lielu uzņēmumu dzīlēs nīkstošiem dzīvajiem miroņiem – darbiniekiem bez motivācijas, kuru galvenais uzdevums ir piespiedu slaistīšanās un algas saņemšana. Pretstatā tika minēts darbs nelielos, dinamiskos uzņēmumos, kur tādam dzīvajam mironim nav ne vietas, ne iespējas par tādu kļūt. Dažs labs teiktu – bet lielu, sazarotu uzņēmumu taču fiziski nevar vadīt kā nelielu bodīti! Pat pietuvoties tādam vadības stilam nav iespējams! Kā izrādās – ir gan iespējams. Ar nosacījumu, ka strādā tā, kā bijušais General Electric vadītājs Džeks Velčs.

Ar dzejnieci un SIA Apostrofs valdes locekli Liānu Langi sarunājās Elga Zēģele

Lasiet! Lasiet arī ar ausīm!

Ideja izdot klausāmgrāmatas absolūti nav nekāda jaunā. Esam daudz ceļojuši pa pasauli un tur redzējām, ka audio grāmatu nodaļas gan grāmatnīcās, gan disku veikalos ir diezgan plašas. Ārvalstīs ir pat specializēti audio grāmatu veikali. Nav arī tā, ka mēs pirmie Latvijā sākām izdot audio grāmatas. Pirms mums bija izdotas atsevišķas grāmatas, bet tas bija neregulāri un bez sistēmas. Mēs to darām sistēmiski un izdodam tikai un vienīgi audio grāmatas.

Ar psihoterapeitu, teologu, ASV Maigās bio-enerģētikas institūta direktoru Ričardu Overliju; psiholoģi, sertificētu MBE praktiķi,Latvijas MBE biedrības valdes priekšsēdētāju Ilzi Jankovsku un sertificētu bērnu ārsti, manuālas medicīnas ārsti, psihodrāmas psihoterapeiti, sertificētu MBE praktiķi un MBE biedrības valdes locekli Guntu Cīruli sarunājās Līga Šaplaka

Maigā bio-enerģētika

Maigā bio-enerģētika ir terapeitiska, izglītojoša un dziednieciska metode, kuras mērķis ir atjaunot dabiskās dzīves enerģijas plūsmu un pulsāciju ķermenī. Tā ir metode, kas māca atpazīt un izprast mehānismus, kā mēs bloķējam emocijas, sajūtas, un kas izraisa mūsos vēlmi aizsargāties. Šī metode māca, ka nav labu un sliktu emociju, viss ir līdzsvarā. Savs laiks ir enerģijai izplesties, ļaujot mums piedzīvot prieku, baudu, dusmas, paust mīlestību un dalīties tajā ar citiem un savs laiks ir sevi pasargāt, ļaut par sevi parūpēties un sevi mīlēt.

Ar SIA Zygon Baltic Consulting valdes locekli Elvitu Rudzāti sarunājās Līga Šaplaka

Mācību stunda

Es biju pavisam parasta, tipiska biznesa sieviete, kādu ir ļoti daudz Latvijā un pasaulē, pie tam ļoti mērķtiecīga, pragmatiska, asu prātu, analītiska. Man bija viss, kas vajadzīgs biznesā. Bet tad nāca lielais pārbaudījums, kas izmainīja visu manu dzīvi.

Ar kafejnīcas Taka īpašnieci un vadītāju Līgu Stibi sarunājās Elīna Martinsone

Taka

Kādu laiku Rīgas kultūras, mākslas un arī nakts dzīve saistījās ar Vecrīgu, kur dzīve mutuļoja, cilvēki allaž nāca un gāja, bet tagad palēnām centrs ir izpleties. Un viens no „jaunajiem centriem” ir Stabu-Tērbatas-Miera iela, kas piesaista apmeklētājus ar neformālas gaisotnes oriģinālām kafejnīcām, klubiņiem, pasēdēšanas vietām, savdabīgiem veikaliņiem… 2010. gada maija sākumā durvis Miera ielā 10 vēra kafejnīca Taka, kas jau no sākuma bija komandas projekts ar īpašnieci un vadītāju Līgu Stibi priekšgalā.

Ar žurnāla Biznesa Psiholoģija galveno redaktori Elgu Zēģeli sarunājās Līga Šaplaka

Atpūsties un pievērsties sev adot

Žurnāla Biznesa Psiholoģija galvenā redaktore Elga Zēģele pirms neilga laika kļuva par psiholoģijas zinātņu doktori, aizstāvot doktora disertāciju Jaroslavļas universitātes Starptautiskajā psiholoģijas akadēmijā un ir daļas „Mežaparks” vadītāja. Tas ir likumsakarīgs solis pēc vairāku gadu darba un studijām psiholoģijas jomā. Paralēli darbam žurnālā, SIA Rīgas Meži, kur Elga ir galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, un sabiedriskajai dzīvei Ikšķilē, Elgai atliek laika arī savam hobijam – adīšanai.

Ar astroloģi Maiju Indriksoni sarunājās Elga Zēģele

Vai var veidot horoskopu uzņēmumam?

Gadu mijā cilvēkus interesē, kas būs nākotnē, viņi iet pie astrologa, bet astroloģija nav zinātne. Vai tai var ticēt? Viedokļi par to, vai astroloģija ir zinātne, vai ne, ir dažādi. No vienas puses, mēs varam pilnīgi droši apgalvot, ka astroloģiskie aprēķini balstās uz planētu izvietojumu attiecībā pret mūsu planētu Zemi. Tā ir ģeocentriskā sistēma atšķirībā no astronomijas heleocentriskās sistēmas. Tātad aprēķins tiek veikts pēc objektīviem datiem un nav nekādā gadījumā saistīts ne ar kādiem ezotēriskiem pieņēmumiem.

Astroloģe Maija Indriksone

2011. gads biznesā

Janvāris. Janvāris ir gaidāms kā diezgan saspringts mēnesis, kad aktivizēsies dažādi „pārbaudītāji”. Tādēļ ir ieteicams uzturēt dokumentāciju vislabākā kārtībā un neaizrauties ar nelikumīgiem darījumiem. Tomēr reizē šis mēnesis var būt izdevīgs dažādiem pirkumiem un vispār veikala darījumiem, bet nevajadzētu tiem piešķirt pārāk emocionālu nokrāsu, jo tas var sabojāt pat vislabākās situācijas. Var arī veidoties kādi negaidīti pavērsieni, kuru rezultātā var izteikti mainīties cilvēku aprites loks. Šajā mēnesī uzņēmumos vai biznesā ir veicamas pārmaiņas, bet tām nav jābūt kardinālām.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”